Lista aktualności Lista aktualności

Kontynuacja certyfikatu PEFC dla RDLP w Krośnie

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w środę 5 maja 2021 przyznało Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie certyfikat PEFC w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.

PEFC jest największą na świecie organizacją, zajmująca się certyfikowaniem działań w leśnictwie. Do uzyskania certyfikatu, każda jednostka organizacyjna Lasów Państwowych musi  spełniać szereg rygorystycznie określonych wymogów, takich jak: ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, zabezpieczenie obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia, czy zakaz stosowania szkodliwych substancji chemicznych.
- Szczegółowa weryfikacja spełniania norm PEFC odbywa się w formie corocznych audytów terenowych i w tym roku łącznie objęła wszystkie Nadleśnictwa, zgrupowane w naszej Dyrekcji. – mówi Marek Marecki, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – Przyznanie certyfikatu świadczy o prowadzeniu przez nas zrównoważonej gospodarki leśnej, z zachowaniem wszystkich funkcji lasu i jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb lokalnych społeczności oraz wspieraniem funkcjonowania lokalnego rynku pracy.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest trzecią z kolei uznaną i niezależną jednostką certyfikującą, po SGS Polska Sp. z o.o. oraz Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., która poświadczyła, że funkcjonujący w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie system Gospodarki Leśnej spełnia standardy PEFC FM w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.
Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2021 r. został wznowiony i pozostaje ważny do 13.05.2023 r.

                        

Tekst: Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie