Lista aktualności Lista aktualności

Wiosenne sadzenie lasu

Wiosenne odnowienia lasu w Nadleśnictwie Sieniawa dobiegają końca

              Z uwagi na obfite opady deszczu jakie występowały w ostatnim miesiącach, warunki terenowe w tym roku były wyjątkowo trudne. Dodatkowo bogatość gleb oraz przewaga siedlisk wilgotnych, które zajmują przeszło 45% powierzchni nadleśnictwa, nie ułatwiały wprowadzania nowego pokolenia lasu. Wiosną tego roku w celu zachowania oraz wzbogacania lasów istniejących na terenie Nadleśnictwa Sieniawa zostało wysadzonych 300 tys. sadzonek, które w zależności od siedliska leśnego i jakości gleby wysadzono na odpowiednich lokalizacjach. Obecny skład gatunkowy drzewostanów rębnych często nie jest dostosowany do możliwości jakie posiada siedlisko, w związku z powyższym w udziale gatunkowym nowo zakładanych upraw dominuje dąb szypułkowy, którego wysadzamy przeszło 40%, następnie 22% sosny zwyczajnej, 15% buka zwyczajnego, 10% jodły pospolitej oraz gatunki pozostałe tj. klon pospolity, klon jawor, lipa drobnolistna, grab, wiąz szypułkowy, świerk pospolity, modrzew europejski, olsza czarna. Dodatkowo w ramach zapewnienia źródła pokarmu oraz miejsca schronienia i rozrodu dla wszystkich żyjących w lesie zwierząt oraz ptaków, wysadzone zostały gatunki biocenotyczne tj. głóg jednoszyjkowy, jarząb pospolity, trzmielina oraz rokitnik.

Co więcej, już drugi rok z kolei wśród bukietu różnorodnych gatunków drzew jakie są tu wysadzane, dołączył do nich cis pospolity w ramach realizacji „Programu  Ochrony i   Restytucji Cisa Pospolitego  (Taxus baccata L.) na terenie  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Krośnie na lata 2017-2030” w ramach którego wysadziliśmy 1 tys szt. sadzonek.

 Leśnicy planując szatę gatunkową nowego pokolenia lasu kierują się również bardzo istotną przesłanką, że różnorodność drzewostanu jest zasadniczą cechą świadczącą o jego sile i odporności na niekorzystne warunki i zjawiska takie jak: gradacje owadów, choroby grzybowe czy silne wiatry.

 Dodatkowo w bieżącym roku w ramach zoptymalizowania prac odnowieniowych, podczas przygotowania gleby pod odnowienia, zostały jednocześnie wykonane siewy nasion sosny zwyczajnej oraz dęba szypułkowego na łącznej powierzchni 6,37 ha. Ponadto dzięki prowadzeniu odpowiedniej gospodarki leśnej oraz korzystając ze sprzyjających sił natury, z roku na rok powstaje coraz więcej odnowień naturalnych buka oraz sosny.

Nadleśnictwo pomaga także właścicielom gruntów rolnych, którzy starają sięo dopłaty na zalesienia w ramach programu PROW. Nasi pracownicy opracowują dla zainteresowanych osób projekty zalesień oraz uczestniczą w ich realizacji.

           Sadzonki do odnowień pochodzą głównie ze szkółki własnej nadleśnictwa, położonej na terenie Leśnictwa Pawłowa, która prowadzi produkcję polową oraz tunelową. Nadleśnictwo korzysta również z produkcji kontenerowej szkółki leśnej Nadleśnictwa Oleszyce, w której produkowany jest materiał sadzeniowy głównie do odnowień jesiennych. W ostatnich latach nasza szkółka średniorocznie produkowała 1,3 mln sadzonek, które wysadzone zostały na gruntach Lasów Państwowych, gminnych oraz prywatnych.

 

Tekst i zdjęcia: Teresa Smędra