Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Sieniawa
Nadleśnictwo Sieniawa
16 622 79 65
16 622 79 65

ul. Kościuszki 11

37-530 Sieniawa

Bieżący rachunek bankowy BNP Paribas
nr 88 2030 0045 1110 0000 0077 1320

Nadleśniczy
Janusz Starzak
664 731 808
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Dyndał
609 140 552
Główny Księgowy
Małgorzata Szkamruk
609 140 901
Inżynier Nadzoru
Marek Sęk
609 140 572

Stanowisko ds Pracowniczych

Marta Mazur
Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 16 622 79 65

Dział Gospodarki Leśnej

Mariusz Jabłoński
Starszy Specjalista SL ds. Użytkowania Lasu i Marketingu
Phone number: 609 144 811
Teresa Smędra
Specjalista SL ds. Hodowli Lasu
Phone number: 603075768
Dorota Jędruchów
Podleśniczy ds. Lasów Niepaństwowych
Phone number: 609140956
Robert Jurkiewicz
Specjalista SL ds. Stanu Posiadania, Administrator SILP
Phone number: 609 140 964
Angelika Zagrobelny
Referent ds. Zamówień Publicznych, Ochrony Lasu i Ochrony przeciwpożarowej
Phone number: 16 622 79 65
Marta Sęk
Referent ds. ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej
Phone number: 16 622 79 65

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Bartłomiej Szkamruk
Sekretarz
Phone number: 609 144 812
Katarzyna Padiasek
Specjalista
Phone number: 16 622 79 65
Andrzej Wawrzaszek
Specjalista
Phone number: 663 744 935
Stanisław Świąder
Specjalista SL ds. bhp i administracji
Phone number: 609140820

Dział Finansowo-Księgowy

Katarzyna Marcichów
Kasjer
Phone number: 16 622 79 65
Izabela Adamczyk
Referent ds. księgowości
Phone number: 16 622 79 65
Danuta Czyż
St. księgowy
Phone number: 16 622 79 65
Wiesława Wysocka
Specjalista ds. Księgowości
Phone number: 16 622 79 65
Elżbieta Czyż
Księgowa
Phone number: 16 622 79 65

Straż Leśna

Tomasz Mikulski
Komendant Straży Leśnej
Phone number: 605 059 244
Andrzej Macina
Strażnik Leśny
Phone number: 609 140 213