Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Sieniawa
Nadleśnictwo Sieniawa
16 622 79 65
16 622 79 65

ul. Kościuszki 11

37-530 Sieniawa

Bieżący rachunek bankowy BNP Paribas
nr 88 2030 0045 1110 0000 0077 1320

p. o. Nadleśniczego
Dariusz Dyndał
609 140 552
Główny Księgowy
Wiesława Wysocka
607 580 440
Inżynier Nadzoru
Marek Sęk
609 140 572
Inżynier Nadzoru
Piotr Brewczyński
664 968 607

Stanowisko ds Pracowniczych

Marta Mazur
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 16 622 79 65

Dział Gospodarki Leśnej

Mariusz Jabłoński
Starszy Specjalista SL ds. Użytkowania Lasu i Marketingu
Tel.: 609 144 811
Teresa Smędra
Starszy Specjalista SL ds. Hodowli Lasu
Tel.: 603075768
Dorota Jędruchów
Podleśniczy ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 609140956
Robert Jurkiewicz
Specjalista SL ds. Stanu Posiadania, Administrator SILP
Tel.: 609 140 964
Karolina Pawłowska
Referent ds. Ochrony Lasu i Ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 16 622 79 65
Marta Sęk
Specjalista ds. ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: 16 622 79 65

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Bartłomiej Szkamruk
Sekretarz
Tel.: 609 144 812
Katarzyna Padiasek
Specjalista
Tel.: 16 622 79 65
Andrzej Wawrzaszek
Specjalista
Tel.: 663 744 935
Elżbieta Ścibor
Starszy Specjalista ds. administracji
Tel.: 697 774 876
Magdalena Lachowicz
Referent ds. administracji
Tel.: 16 622 79 65

Dział Finansowo-Księgowy

Katarzyna Marcichów
Księgowa
Tel.: 16 622 79 65
Izabela Żyła
Referent ds. księgowości
Tel.: 16 622 79 65
Danuta Czyż
St. księgowy
Tel.: 16 622 79 65
Anna Woś
Księgowa
Tel.: 16 622 79 65
Dominika Szwajczak
Księgowa
Tel.: 16 622 79 65

Straż Leśna

Tomasz Mikulski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 605 059 244
Andrzej Macina
Strażnik Leśny
Tel.: 609 140 213