Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Sieniawa zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu znak spr.: SA.270.1.2.2021 pn.:

„Remont dróg leśnych oraz szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Sieniawa”

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/478400