Aktualności

Nadleśnictwo Sieniawa wprowadziło możliwość bezgotówkowego zakupu drewna w leśnictwach

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna prowadzona jest zgodnie Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023. (Pełna treść Zarządzenia oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno).

RODO

Powiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Sieniawa