Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla Lasu

Z uwagi na układ żyznych siedlisk Nadleśnictwo prowadzi przebudowę litych drzewostanów sosnowych na dębowo-sosnowe i dębowo-bukowe, wprowadzając jednocześnie gatunki biocenotyczne.

Średnioroczny plan  zadań gospodarczych z zakresu hodowli lasu wg. Planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Sieniawa na lata 2011 - 2020:
- odnowienia i zalesienia – 153 ha
- pielęgnowanie gleby – 189 ha- czyszczenia wczesne – 254 ha
- czyszczenia późne – 149 ha
- trzebież wczesna - 206 ha
- trzebież późna – 645 ha

Z uwagi na układ żyznych siedlisk Nadleśnictwo prowadzi przebudowę litych drzewostanów sosnowych na dębowo-sosnowe i dębowo-bukowe, wprowadzając jednocześnie gatunki biocenotyczne. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 35 ha drzewostanów nasiennych wyłączonych, 760 ha nasiennych gospodarczych, 52 sztuki drzew doborowych (Md, Db, Ol), reprezentujące najlepsze cech genetyczne i jakościowe tych gatunków. Stanowią one bazę nasienną dla produkcji szkółkarskiej. Łączna powierzchnia szkółek gospodarczych wynosi 7,95 ha.