Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Sieniawa znajduje się ponad 14 tys. ha lasów.

Obszar Nadleśnictwa charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, na które składają się drzewostany odznaczające się wysokim stopniem naturalności, zbiorowiska roślinne z licznym udziałem roślin chronionych i rzadkich, bogata fauna. Najcenniejsze przyrodniczo obszary i obiekty objęto ochroną prawną.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się rezerwat przyrody „Lupa". Ochroną objęto również obiekty pomnikowe. Ekosystemy leśne i ich elementy chronione będą w ramach racjonalnej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej opartej na podstawach ekologicznych.

Teren Nadleśnictwa to zwarty i wysoki płaskowyż, którego wierzchowiny dochodzą do 195-
250 m n.p.m., przy maksymalnej wysokości 256 m n.p.m. w jego południowej części. Usytuowany jest w widłach Wisłoka i Sanu. Leży w obrębie szerokiej rynny Doliny Sanu zazębiając się na południowym zachodzie, przy ujściu Mleczki do Wisłoka, z Rynną Podkarpacką.