Lista aktualności Lista aktualności

MAŁA RETENCJA – WIELKA SPRAWA

Aby wspomóc ekologiczne funkcje lasów, przede wszystkim wodochronną i ochrony przyrody, Lasy Państwowe od wielu lat realizują różnego rodzaju przedsięwzięcia rozwijające małą retencję na terenach leśnych.

            Z uwagi na dużą skalę (obszar całej Polski) są to często działania bardzo kosztowne. Dlatego od kilku lat inicjatywy te wspierane są przez fundusze unijne.

Ze względu na zmieniający się klimat i konsekwencje niekorzystnych zjawisk pogodowych na znaczeniu zyskują działania adaptacyjne, które będą łagodziły skutki tych zjawisk dotykające lasy. Spośród nich kluczowe znaczenie mają:

- zatrzymanie wody w lesie w celu poprawy lokalnych stosunków wodnych (retencja zbiornika i przywracanie dobrego stanu mokradeł);

- ochrona infrastruktury leśnej przed nadmierną erozją wywołaną przez wody wezbraniowe.

                Obecnie realizowany jest projekt pod nazwą Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych to kontynuacja podobnego, kilkuletniego przedsięwzięcia zakończonego w 2015 r.

                Na całkowity koszt aktualnego projektu, wynoszący ponad 234 mln zł składają się: wkład własny Lasów Państwowych oraz dofinansowanie ze środków unijnego Programu „Infrastruktura i Środowisko” w kwocie 144,5 mln.

Nadleśnictwo Sieniawa również dołożyło swoją cegiełkę do realizacji ww. projektu. W obecnym projekcie realizujemy przebudowę oraz modernizację starych nieużytkowanych stawów w Leśnictwie Pawłowa oraz Czerce. W wyniku realizacji zaplanowanych zadań powstaną dwa nowe obiekty, które będą mogły retencjonować 21 450 m3 wody.

Poniżej link, pod którym można zapoznać się z folderem promocyjnym, dotyczącym projektu Małej Retencji Nizinnej:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/media/ckps/Flipbook_MRN_PL/