Lista aktualności Lista aktualności

MECHANIZACJA PRAC PRZY PIELĘGNOWANIU UPRAW

PIELĘGNOWANIE UPRAW – jest pierwszym a jednocześnie bardzo istotnym etapem w procesie wzrostu i rozwoju młodego pokolenie drzew.

   Na siedliskach o dużym potencjale siedliskowym zabieg ten jest niezmiernie czasochłonny
a zarazem wymagający dużego nakładu pracy. Aby przyniósł jak najlepsze efekty musi być wykonany w miesiącach maj-lipiec, w okresie występowania maksymalnych temperatur powietrza oraz wyjątkowo niesprzyjających warunków do pracy.
Wychodząc naprzeciw problemom jakie nasilają się w związku ze znalezieniem pracowników chętnych do wykonywania tego rodzaju prac w dniu 13 lipca 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Sieniawa odbyło się spotkanie, którego głównym tematem była mechanizacja prac z zakresu pielęgnowania upraw. W pokazie udział wzięli przedstawiciele firmy STARTLAS, OTL Jarocin, Kompania Leśna, Przedstawiciel Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie, ZUL Robert Piętowski, reprezentanci Zakładów Usług Leśnych z terenu województwa podkarpackiego oraz leśnicy RDLP Krosno, Nadleśnictw: Narol, Oleszyce, Jarosław, Sieniawa, Mielec, Strzyżów, Kańczuga, Leżajsk, Tuszyma, Cisna, Kolbuszowa, Krasiczyn, Lubaczów, Bircza, Brzozów.
    Pierwsza, kameralna cześć spotkania odbyła się w sali edukacyjnej przy Nadleśnictwie Sieniawa. Na wstępie Nadleśniczy Janusz Starzak przywitał wszystkich uczestników spotkania, a następnie przedstawił dotychczasowe doświadczenia oraz trudności jakie napotkało nadleśnictwo w trakcie wykonywania pierwszych mechanicznych pielęgnacji upraw z użyciem wykaszarki bijakowej WMB.
W swoim wystąpieniu omówił również szczegółowo główne parametry oraz uwarunkowania, które ograniczają wprowadzenie szerszej mechanizacji na terenie Nadleśnictwa Sieniawa. Zaznaczył również, że  jednym z pierwszych kroków jakie wykonało nadleśnictwo w kierunku usprawnienia prac pielęgnacyjnych jest wprowadzenie w bieżącym roku odnowienia za pomocą metody korytarzowej.
Metoda ta dzięki zastosowaniu szerszej więźby sadzenia umożliwia sprawne wprowadzenie ciągników na uprawy leśne. Nadmienił, że zmiany musza być wprowadzane już na etapie wyznaczania cieć rębnych, idąc dalej po sposób przygotowania gleby i odnowienia. Następnie każdy z przedstawicieli reprezentujących zaproszonych producentów przedstawił oferty handlowe własnego sprzętu produkowanego na potrzeby pielęgnowania upraw, szczegółowo omawiając parametry techniczne każdego z nich.
Do grona prelegentów dołączył również Pan Robert Piętowski, który podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi pomysłami oraz dotychczasową praktyką zdobytą podczas wykonywania mechanicznej pielęgnacji upraw. Dodatkowo dzięki obecności przedstawiciela ARiMR w Rzeszowie mieliśmy możliwość szczegółowo zapoznać się z możliwościami uzyskania wsparcia na zakup sprzętu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”.
    Druga, terenowa cześć narada odbyła się na terenie Leśnictwa Czerwona Wola, w oddziale 206 c ( BMw, uprawa sosnowa założona w 2020 roku po rębni IC),  podczas której uczestnicy pokazu mogli obejrzeć pracę w terenie następującego sprzętu: produkcji OTL Jarocin - wykaszarkę leśną bijakową WMB, wał pielęgnacyjny WPK-2, leśną bronę BPU-h do pielęgnacji upraw , sprzęt firmy Startlas - wykaszarkę bijakową STARTLAS ODI 85, produkt firmy Kompania Leśna - ugniatacz do pielęgnacji międzyrzędzi tzw. kompaktor Koala oraz wykaszarkę bijakową zagregowaną z mikrociągnikiem zaprezentowaną przez Pana Roberta Piętowskiego Kierownika ZUL. Każdy z reprezentantów nadleśnictw mając na uwadze specyfikę gospodarowania oraz warunki siedliskowe swojej jednostki, już na tym etapie mógł wstępnie ocenić czy warto próbować i w jakim zakresie można zacząć wprowadzać stopniową mechanizację prac z zakresu pielęgnowania upraw.
    Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział oraz zaangażowanie w spotkanie. Liczymy, że cenne spostrzeżenia oraz że wiedza zdobyta w trakcie pokazu posłuży Państwu do usprawnienia  prac  z zakresu zagospodarowania lasu.

 

Tekst: Teresa Smędra
Zdjęcia: Janusz, Starzak, Dariusz Baj, Teresa Smędra