Lista aktualności Lista aktualności

Pokaz sprzętu leśnego

W dniu 12.04.2022 roku na terenie Nadleśnictwo Sieniawa odbył się pokaz maszyn wykorzystywanych na różnych etapach hodowli lasu.

Mechanizacja prac leśnych może mieć miejsce już w początkowej fazie wprowadzania nowego pokolenia lasu. Pracę ludzkich rąk podczas wysadzania sadzonek oraz siewu nasion mogą częściowo zastąpić mechaniczne sadzarki oraz siewniki. Tego typu maszyny zostały zaprezentowane w praktyce przez ich producentów, czyli firmy STARTLAS i OTL Jarocin.

Zanim doszło do pokazu terenowego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa przywitał licznie zgromadzonych gości. Z zaproszenia tutejszego Nadleśnictwa skorzystali, oprócz firm STARTLAS i OTL Jarocin, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictw: Bircza, Jarosław, Kańczuga, Kolbuszowa, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Narol, Oleszyce, Strzyżów, Tuszyma,  a także reprezentanci  Zakładów Usług Leśnych z terenu województwa podkarpackiego.

Podczas kameralnej części spotkania Nadleśniczy Janusz Starzak przedstawił dotychczasowe doświadczenia Nadleśnictwa Sieniawa z wykorzystywaniem maszyn do odnawiania lasu siewem. Prezentacja obejmowała także aspekt tej metody odnowienia sztucznego lasu w kontekście historycznym. W 1998, 2002 oraz 2007 roku miało miejsce zakładanie upraw za pomocą siewu ręcznego. Dziś na tych powierzchniach rosną okazałe i zdrowe młodniki dębowe, będące żywym świadectwem zasadności wykorzystywania tego sposobu odnowienia lasu przy korzystnych warunkach siedliskowych, odpowiednim przygotowaniu gleby oraz zabezpieczeniu siewów przed zwierzyną. W 2020 i 2021 roku Nadleśnictwo dokonało siewów dębu i sosny z wykorzystaniem siewników agregowanych z ciągnikiem. Uprawy tak założone zapowiadają się bardzo dobrze, jednak na efekty rozwoju i wzrostu trzeba jeszcze trochę poczekać. Za zasadnością odnawiania lasu siewem przemawia także aspekt finansowy. Przeciętny koszt zakładania upraw siewem, zwłaszcza mechanicznym, na jednym hektarze jest zdecydowanie niższy od kosztu sadzenia.

Po krótkich prezentacjach ofert handlowych oraz parametrów technicznych produkowanego sprzętu, przedstawiciele firm STARTLAS i OTL Jarocin poprowadzili pokaz terenowy. Prezentacja sprzętu w miała miejsce na terenie leśnictwa Białobrzeżki, gdzie uczestnicy spotkania mieli okazję przekonać się w praktyce o zaletach stosowania mechanicznego sprzętu do odnawiania lasu w postaci siewników i sadzarek, a także poznać ograniczenia w jego zastosowaniu w odniesieniu do warunków siedliskowych, sposobu przygotowania gleby, planowania hodowlanego.

Druga część pokazu terenowego to efekty odnowienia lasu siewem w latach ubiegłych. Na przykładzie młodników dębowych w Leśnictwie Białobrzeżki widać, że starania sieniawskich leśników nie poszły na marne. Fragmenty drzewostanów będące przedmiotem pokazu stanowią żywy dowód na to, że odnowienie siewem ma przyszłość. Proces odnowienia lasu i jego pielęgnację na późniejszym etapie bez wątpienia wspomoże i usprawni mechanizacja prac leśnych, zwłaszcza w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy.

Dziękujemy formom STARTLAS i OTL Jarocin za chęć podzielenia się z nami swoimi osiągnięciami technologicznymi oraz pozostałym uczestnikom za aktywny udział w pokazie. Już dzisiaj zapraszamy na kolejny pokaz, tym razem maszyn do pielęgnowania upraw. Pokaz zaplanowany jest na przełom czerwca i lipca.

Tekst i zdjęcia: Robert Jurkiewicz