Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z grupami społecznymi

To już czwarty raz, gdy na terenie Nadleśnictwa Sieniawa zorganizowane zostało spotkanie z różnymi grupami społecznymi dotyczące efektów pracy i działań leśników w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Spotkanie rozpoczęło się na świetlicy Nadleśnictwa. Nadleśniczy przywitał zgromadzonych uczestników i nakreślił rys historyczny okolicznych terenów ze szczególnym naciskiem na kompleksy leśne, które były elementem bieżącego spotkania. Bogatą i ciekawą historię mają także budynki administracyjne stanowiących siedzibę Nadleśnictwa Sieniawa, jak i obiekty w ich najbliższym sąsiedztwie. Większość z nich stanowią zabytki, jak choćby pozostałości po dawnych fortyfikacjach. Ważnym elementem części kameralnej spotkania była także prezentacja niezwykle cennych znalezisk będących efektem współpracy Nadleśnictwa Sieniawa ze Stowarzyszeniem Eksploracyjno Historycznym Galicja. Część artefaktów odnalezionych na terenie sieniawskich lasów pochodzi sprzed kilku tysięcy lat, inne są świadkami późniejszych dziejów osadnictwa ludzkiego, jak i nierzadko burzliwych wydarzeń historycznych.

Wątki historyczne były niejednokrotnie poruszane także podczas terenowej części spotkania. Nasi goście mieli okazję zwiedzić miejsce nieistniejącej już wioski „Ścieżki”, jak również dawnej leśniczówki Leśnictwa Witołdówka.

Innym tematem spotkania były różne aspekty pracy leśnika. Rozpoczęliśmy w miejscu, w którym leśny czas rozpoczyna swój bieg. Na tegorocznej uprawie leśnej nasi goście posadzili drzewka gatunków biocenotycznych. Miejsce ku temu było nieprzypadkowe, gdyż stanowi działkę w miejscowości Dybków, jaką Nadleśnictwo Sieniawa nabyło w ramach prawa pierwokupu. Kolejny przystanek w miejscowości Leżachów także miał na celu prezentację ponad 100 ha gruntów leśnych nabytych przez Nadleśnictwo w ubiegłym roku. Dzięki przejęciu tych gruntów leśnicy mogą kontynuować na tych terenach prowadzenie gospodarki leśnej oraz stać na straży ich szerokiej dostępności dla społeczeństwa. Jak się okazało fakt przejęcia przez Nadleśnictwo gruntów położonych w Leżachowie i Dybkowie spotkał się z bardzo ciepłym odzewem ze strony miejscowej ludności. Wśród uczestników piątkowego spotkania znalazły się osoby, które sadziły te, w tej chwili już kilkudziesięcioletnie, drzewostany i są z nimi bardzo mocno związane emocjonalnie.

W programie spotkania znalazły swoje miejsce także i inne, bardzo różnorodne efekty działań leśników. Były to obiekty małej retencji nizinnej, które powstały by wspomagać wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Pokazaliśmy także naszym gościom miejsce występowania fiołka bagiennego, które stanowi jedno z większych zainwentaryzowanych stanowisk tego chronionego i zagrożonego gatunku.

Praca leśnika to nie tylko ochrona przyrody, ekosystemów leśnych i inicjowanie odnowienia lasu. W ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej ma miejsce także pozyskiwanie drewna stanowiącego surowiec w wielu gałęziach przemysłu i co najważniejsze, jest to surowiec odnawialny. Mieliśmy okazję przedstawić i objaśnić naszym gościom aktualne metody pozyskania drewna na przykładzie jednej z powierzchni prowadzonej cięciami stopniowymi.

Piątkowe spotkanie rozpoczęliśmy od posadzenia lasu, czyli wprowadzenia nowego pokolenia. Zakończyliśmy je zjawiskiem leżącym na drugim biegunie leśnej egzystencji. Zamieranie drzewostanów świerkowych powodowane przez żerującego na nich kornika drukarza, to problem wymuszający na leśnikach zdecydowane działania. Zasiedlone i opanowane przez szkodnika drzewa tego gatunku muszą zostać ścięte i usunięte z drzewostanu. Na ich miejscu zostanie wprowadzone nowe, wielogatunkowe pokolenie lasu i tym samym leśna historia znowu zatoczy koło.

Spotkanie zakończyło się na terenie obiektu edukacyjnego w Leśnictwie Witoldówka.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za zaangażowanie, ożywione dyskusje i wiele ciepłych słów pod adresem pracy leśników. Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się już jesienią bieżącego roku.

Tekst: Robert Jurkiewicz

Zdjęcia: Angelika Zagrobelny