Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z grupami społecznymi

Po raz kolejny na terenie Nadleśnictwa Sieniawa udało nam się zorganizować spotkanie z wybranymi grupami społecznymi dotyczące efektów pracy i działań leśników w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

W tym roku spotkanie miało charakter wyłącznie terenowy, bo gdzie najlepiej opowiadać o efektach naszej pracy jak nie w lesie. Po krótkim przypomnieniu przez Nadleśniczego tematyki zeszłorocznego spotkania i powitaniu przybyłych gości wyruszyliśmy do Leśnictwa Szegdy.

Podczas przejazdu przez teren leśnictwa nasi goście dzięki opowieści Nadleśniczego mogli cofnąć się w czasie i na podstawie map wyobrazić sobie miejsce nieistniejącego już folwarku i zmian jakie dokonały się na tym terenie. W tym miejscu poruszono również aspekt gospodarczych i wyłączonych drzewostanów nasiennych.

Kolejny postój odbył się przy okazałym pomniku przyrody – buku Teofilu. Nadleśniczy wraz z Panią Martą Sęk opowiedzieli o pomnikach przyrody oraz formach ochrony  w naszym Nadleśnictwie, ponieważ w tym roku taki status nadano 41 drzewom z czego aż 37 znajduje się na terenie leśnictwa Szegdy, a 5ciu z nich nadano imiona na cześć osób związanych z naszymi lasami. Drugim imiennym pomnikiem, który mogliśmy podziwiać był dąb, któremu nadano imię Marian na cześć leśniczego Mariana Zwolińskiego, który gospodarował na tym terenie w latach 1920 – 1948. Warto zaznaczyć, że Nadleśnictwo złożyło kolejny wniosek o nadanie statusu pomnika przyrody następnym 67 drzewom.

Rozmawialiśmy o pozostawionych na powierzchniach rębnych kępach starodrzewu i ich roli w ekosystemie. Obejrzeliśmy również powierzchnie po wykonanym pozyskaniu drewna w ramach prowadzonych przez Nadleśnictwo trzebieży.

Następnie przejechaliśmy do wyjątkowego fragmentu lasu dębowego gdzie Nadleśniczy opowiedział o historii prowadzonej gospodarki leśnej na tym terenie i efektu pracy wielu pokoleń leśników.

Zaprezentowaliśmy realizację projektu „Czysty las domem żywych zwierząt”, który powstał z inicjatywy Pani Elżbiety Starzak, a w którym Nadleśnictwo Sieniawa wzięło udział. Efekt projektu przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania bo śmieci wzdłuż drogi nie ma.

Razem z uczestnikami spotkania posadziliśmy gatunki biocenotyczne na jednej z upraw, a następnie przejechaliśmy do leśnictwa Majdan, gdzie mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy harwestera. Spotkanie zakończyliśmy na szkółce leśnej.

Mamy nadzieję, na kolejne spotkanie wiosną 2021! Zapraszamy!

 

Tekst: Izabela Adamczyk

Zdjęcia: Marta Sęk