Lista aktualności Lista aktualności

XXIII SUBMISJA DREWNA „KROSNO 2022”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie uprzejmie zaprasza na XXIII Submisję Drewna KROSNO 2022, której rozstrzygnięcie nastąpi 17 lutego 2022 r. w Brzozowie.

KATALOG XXIII Submisja Drewna „KROSNO 2022”

Dokumenty do pobrania:

1. Wstęp

2. Zasady XXIII Submisji Drewna “Krosno 2022”

2.1. Załącznik - Umowa sprzedaży

2.2. Załącznik - Porozumienie uzupełniające

2.3. Załącznik - Rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018.1912

3. Dane kontaktowe

4. Zestawienia drewna

 

5. Plany dojazdu do składnic

5.1 GODOWA

5.2 OLESZYCE

5.3 ZAŁUŻ

6. Certyfikat PEFC

 

Oferta na XXIII Submisję Drewna „Krosno 2022“

7. Karta oferenta

8. Oświadczenie dot. minimalnej masy zakupu

9. KARTY OFERTOWE

10. ERRATA DO KATALOGU XXIII SUBMISJI DREWNA  „KROSNO 2022”

 

 

Na oględziny drewna zapraszamy na składnice w dniach 09-16 lutego 2022.
Wszelkich informacji dotyczących submisji udziela Wydział Gospodarki Drewnem RDLP w Krośnie, e-mail : marketing@krosno.lasy.gov.pl 

 


23. HOLZSUBMISSION „KROSNO 2022”

 

KATALOG 23. Holz – Submission „KROSNO 2022“

Dokumente zum unterladen:

1. Einführung

2. Grundsätze der Holz-Submission  “Krosno 2022”

2.1. Anlage - Vertrag

2.2. Zusatzvereinbarung

2.3. Durchführungsverordnung EU 2018.1912

3. Kontaktdaten

4. Zusammensetzung des Holzes 2022

 

5. Holzlagerplätzen-Abfahrtspläne

5.1 GODOWA

5.2 OLESZYCE

5.3 ZAŁUŻ

6. PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung

 

Offerte für Holz - Submission „KROSNO 2022” am 17.02.2022

7. Bieterkarte

8. Erklärung zum Mindestabnahmegewicht

9. OFFERTENKARTEN

10. ERRATA ZU  KATALOG 23. HOLZ –SUBMISSION „KROSNO 2022“

 

 

Besichtigung: 09-16.02.2022 auf den Lagerplätzen in Godowa, Oleszyce und Załuż.
REGIONALDIREKTION DER STAATSFORSTEN IN KROSNO / POLEN
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 KROSNO
www.krosno.lasy.gov.pl; E-mail : marketing@krosno.lasy.gov.pl