Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Zadania gospodarcze z ochrony lasu dotyczą przede wszystkim walki ze szkodnikami owadzimi drzew, szkodliwymi grzybami oraz ochrony upraw przed zwierzyną leśną.

Zadania gospodarcze z ochrony lasu dotyczą przede wszystkim walki ze szkodnikami owadzimi drzew, szkodliwymi grzybami oraz ochrony upraw przed zwierzyną leśną. Polegają one na wykładaniu pułapek klasycznych i feromonowych na szkodniki owadzie, zabezpieczaniu upraw, szkółek i drzew przed grzybami oraz zabezpieczaniu upraw i młodników przed zgryzaniem przez zwierzynę płową.