Ochrona lasu

Zadania gospodarcze z ochrony lasu dotyczą przede wszystkim walki ze szkodnikami owadzimi drzew, szkodliwymi grzybami oraz ochrony upraw przed zwierzyną leśną.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to nie tylko pozyskanie drewna, ale także zbiory płodów runa leśnego, zbiory roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Sieniawa prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu.

Łowiectwo

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018r. która weszła w życie z dniem 1 kwietnia br, zmieniła m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Sieniawa informuje, że w dniu 14.01.2022 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PCBC/PEFC-5/1/2022 obejmujący wszystkie 26 nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Sieniawa prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu przeworskiego w Gminie Sieniawa, Gminie Adamówka i Gminie Tryńcza. Powierzchnia nadzorowana przez nadleśnictwo na rok 2019 wynosi 2883 ha.