Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna prowadzona jest zgodnie Zarządzeniem nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021. (Pełna treść Zarządzenia oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno).

Dodatkowo na stronie  http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno) są dostępne:

  1. Decyzja nr 160 DGLP z dnia 12.11.2019 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji e_drewno.
  2. Decyzja nr 161 DGLP z dnia 13.11.2019 r. w sprawie Zasad rozpatrywania reklamacji na drewno w PGL LP.

I. Sprzedaż drewna dla firm prowadzona jest poprzez następujące procedury sprzedaży:

1. Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupów,

2. Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e_drewno (na I i na II półrocze)

3. Aukcje internetowe w aplikacji "e_drewno" (wystawiane na bieżąco),

4. Aukcje i submisje,

5. Negocjacje handlowe,

Wszystkie informacje dotyczące sprzedaży drewna zamieszczane są na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.

Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy od godz. 700 do godz. 1500  pod numerem telefonu: 609144811 lub 609140552.

 II. Sprzedaż detaliczna drewna

Sprzedażą detaliczną drewna objęte są wszystkie gatunki i sortymenty ujęte w puli do sprzedaży detalicznej w planie sprzedaży drewna na 2020 rok, których sprzedaż prowadzona jest na podstawie obowiązującego cennika detalicznego sprzedaży drewna.

 Osoby fizyczne mogą dokonywać zakupów drewna:

  1. Bezpośrednio w Nadleśnictwie lub podległych leśnictwach na podstawie obowiązującego cennika sprzedaży detalicznej drewna (link poniżej).

Sprzedaż detaliczna drewna średniowymiarowego (S2, S3, S4) i małowymiarowego (M2) - drobnicy opałowej prowadzona jest w każdy wtorek przez Leśniczych w siedzibach leśnictw a wydatek drewna w każdy wtorek i czwartek.

         Sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego a w szczególnych przypadkach również innych sortymentów prowadzi Dział Księgowości w Nadleśnictwie w dni robocze od godz. 700 do godz. 1400.

            Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży detalicznej drewna można uzyskać  pod numerem telefonu: 609144811 lub 609140552.

Materiały do pobrania


Sprzedaż bezgotówkowa w leśnictwach

Nadleśnictwo Sieniawa wprowadziło możliwość bezgotówkowego zakupu drewna w leśnictwach

Za drewno zakupione u leśniczego możemy zapłacić kartą płatniczą. Jest to możliwe dzięki usprzętowieniu naszych leśniczówek w terminale płatnicze. Dzięki temu nasi klienci nie będą musieli dysponować gotówką. Jest to nie tylko wygodna, ale także bezpieczna forma zakupów. Zwłaszcza w obliczu trwającej epidemii.

W terminal płatniczy zaopatrzona jest także kasa w biurze Nadleśnictwa Sieniawa.