Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzania lasu

Nadleśnictwo Sieniawa prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu.

Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku i na mocy decyzji Ministra Środowiska znak spr.: DL-lpn-611-1/748/12/JŁ z dnia 05 stycznia 2012 roku obowiązuje na lata 2011 – 2020.
Wybrane treści elementów składowych planu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Sieniawa pod tym adresem.
Elementy planu nie udostępnione  w BIP, zgodnie z art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 6 września 2001r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) udostępniane  mogą być na wniosek.