Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Powierzchniowy udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Sieniawa obrazuje poniższy diagram.

Udział procentowy gatunków lasotwórczych w składzie drzewostanów przedstawia się następująco:
So-61,69%, Db-11,74%, Ol cz.-8,02%, Bk-6,83%, Brz-5,35%, Sw-2,16%, Gb-2,09%,  Md-1,49%, Js-0,09%, Jd, Lp, Os, Wb-0,54%