Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwa: Rudka, Sieniawa i Wiązownica, które wchodząw skład obecnego Nadleśnictwa Sieniawa utworzone zostały w roku 1945 po upaństwowieniu lasów większych własności dekretami z 1944 r. Nadleśnictwa te od 1.I.1973 r. weszły w skład Nadleśnictwa Sieniawa jako obręby.

W wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju w 1975 r. duże zmiany nastąpiły w granicach omawianych Nadleśnictw. Z byłego Nadleśnictwa Rudka przeszły do nadleśnictwa Leżajsk cztery kompleksy leśne położone na terenie woj. rzeszowskiego (dawne l-ctwa – Kulno, Brzyska Wola, Jastrzębiec oraz pólnocno-zachodnią część uroczyska „Kot"). Nowe granice obrębów zostały ustalone Zarządzeniem Dyrektora OZLP w Krośnie z dnia 16.XII.1978r.