Położenie

Nadleśnictwo Sieniawa leży w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, na części czterech powiatów: przeworskiego, jarosławskiego, leżajskiego, lubaczowskiego. Obejmuje gminy i części gmin: Adamówka, Tryńcza, Sieniawa, miasto Sieniawa, Wiązownica, Kuryłówka, Leżajsk i Stary Dzików.

Historia

Nadleśnictwa: Rudka, Sieniawa i Wiązownica, które wchodząw skład obecnego Nadleśnictwa Sieniawa utworzone zostały w roku 1945 po upaństwowieniu lasów większych własności dekretami z 1944 r. Nadleśnictwa te od 1.I.1973 r. weszły w skład Nadleśnictwa Sieniawa jako obręby.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.