Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Sieniawa leży w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, na części czterech powiatów: przeworskiego, jarosławskiego, leżajskiego, lubaczowskiego. Obejmuje gminy i części gmin: Adamówka, Tryńcza, Sieniawa, miasto Sieniawa, Wiązownica, Kuryłówka, Leżajsk i Stary Dzików.

Nadleśnictwo podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. W jego skład wchodządwa obręby leśne: Rudka i Sieniawa.

Nadleśnictwo Sieniawa sąsiaduje z następującymi jednostkami administracyjnymi Lasów Państwowych:

  • od północy: z Nadleśnictwem Józefów i Nadleśnictwem Biłgoraj (RDLP  Lublin);
  • od północnego-wschodu: z Nadleśnictwem Oleszyce (RDLP Krosno);
  • od południowego-wschodu: z Nadleśnictwem Jarosław (RDLP Krosno);
  • od południa: z Nadleśnictwem Kańczuga (RDLP Krosno);
  • od zachodu: z Nadleśnictwem Leżajsk (RDLP Krosno).

Grunty w zarządzie Nadleśnictwa stanowią 32,1% powierzchni jego zasięgu terytorialnego.

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Sieniawa zajmują 2450 ha, co stanowi 5,5% powierzchni leśnej jego zasięgu.

Obszar Nadleśnictwa jak na warunki nizinne jest urozmaicony. Stanowi zwarte wysokie płaskowyże z wierzchowinami dochodzącymi do 40 m wysokości względnej, tworzącymi wyraźną krawędź doliną Sanu. Przebieg elementów rzeźby terenu (garby wierzchowinowe i doliny rzeczne) ma kierunek z północnego zachodu na południowy wschód, rzadziej równoleżnikowy.

Wysokość n.p.m. waha się w granicach od 178 m (Leśnictwo Białobrzeżki oddz. 297, 298) do 254 m na wzniesieniu morenowym w oddz. 28 w Leśnictwie Majdan.