Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Niepaństwowe

Nadleśnictwo Sieniawa prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu przeworskiego w Gminie Sieniawa, Gminie Adamówka i Gminie Tryńcza. Powierzchnia nadzorowana przez nadleśnictwo na rok 2019 wynosi 2883 ha.

Bezpośredni nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzi Pani Dorota Jędruchów – Podleśniczy ds. Lasów Niepaństwowych

Strony przyjmowane są w budynku Nadleśnictwa Sieniawa w czwartki w godzinach pracy biura: 7.00 - 15.00.

Kontakty:  e-mail: dorota.jedruchow@krosno.lasy.gov.pl

                  Tel.  (16) 622 79 65

                  Tel. kom.   609 140 956